4 cirkulærer om vandforsyning

01-01-1980

Cirkulære af 25. februar 1980 om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning Cirkulære af 28. februar 1980 om vandindvinding og vandforsyning Cirkulære af 28. februar 1980 om udførelse af boringer efter grundvand Cirkulære af 28. februar 1980 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Læs publikation