Miljøprojekter, 18, 1979

Undersøgelser vedr. forekomsten af blågrønalgen Nodularia spumigena i sommeren 1977

01-01-1979

Undersøgelsen havde til formål dels at belyse årsagssammenhængene omkring Nodularia spumigena's forekomst og fordeling i de indre danske farvande, samt i tilfælde af masseforekomster, at undersøge de sundhedsmæssige risici for mennesker og dyr ved direkte kontakt med Nodularia spumigena.

Læs publikation