Miljøprojekter, 17, 1979

Sørestaurering

Teknisk redegørelse med eksempler

01-01-1979

Nærværende redegørelse giver en oversigt over de mest almindelige metoder, der i dag anses for anvendelige til sørestaurering

Læs publikation