Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1979

Miljøundersøgelsen for konventionelle kraftværker

01-01-1979

Formålet med vejledningen er at præcisere, hvilke miljøforhold det vil være relevant at undersøge, samt hvordan disse undersøgelser skal udføres i forbindelse med ansøgning om godkendelse af opførelse af en kraftværksenhed - herunder ændring og/eller udvidelse af en bestående kraftværksenhed, der medfører forøget forurening iht. lov om miljøbeskyttelse.

Læs publikation