Luftforureningsmæssige konsekvenser af kulfyring på danske kraftværker

01-01-1979Der er i dag udviklet forskelligt udstyr, som er i stand til i større eller mindre grad at begrænse emissioner af forurenende stoffer fra kulfyrede kraftværker. Nærværende rapport giver en status for forskellige filtertyper: tekstilfiltre (posefilter, slangefilter, konvolutfilter, back filter etc.), cyclonanlæg og elektrofiltre.Læs publikation