Kemiske og biologiske undersøgelser

Tekst

01-01-1979

Miljøstyrelsens femårs undersøgelse af vand- og stofudvekslingen gennem de danske sunde og bælter (bæltprojektet) blev påbegyndt i 1973. Undersøgelserne er af meget forskellig art, og det må erkendes, at ikke alle emner kan beskrives på en sådan måde, at stoffet er tilgængeligt for en person uden indsigt i oceanografiske eller forureningsmæssige problemstillinger. Nærværende rapport indeholder ingen endelige resultater eller konklusioner fra projektets undersøgelser. Kapiteloverskrifter: 1) Næringsstoffer og oxygen i havvand. 2) Bæltprojektets kemiske undersøgelser. 3) Iltforholdene i det dybe bassin mellem Als og Ærø. 4) Primærproduktion i åbne danske farvande 1975. 5) Statusrapport for Bæltprojektets kviksølvundersøgelse. 6) Målinger af havvands tritiumkoncentrationer.

Læs publikation