Spildevand

Jord som recipient for spildevand

01-01-1979

Formålet med statusrapporten er at give en samlet oversigt over mulige metoder til udledning af spildevand til jorden og belyse hvilke ulemper og forureningsproblemer, der er knyttet til de forskellige udledningsmetoder, således ar der opnås et forbedret grundlag for at fastsætte, hvilke forudsætninger der bør være til stede for at spildevand kan udledes til jorden.

Læs publikation