Internationalt miljøforsknings- og udredningssamarbejde

01-01-1979Miljøstyrelsen deltager i arbejdet i en række internationale organisationer og lignende. Der er behov for, såvel indadtil i styrelsen som udadtil overfor forskningsinstitutioner og andre, at indformere om disse aktiviteter for at sikre det bedst mulige udbytte af Danmarks deltagelse i samarbejdet. Da der ikke tidligere på dette område har foreligget en samlet oversigt, har styrelsen udarbejdet nærværende notat, der beskriver, hvorledes samarbejdet er tilrettelagt, samt hvilke større projekter indenfor miljøområdet Danmark deltager i.Læs publikation