Farlige stoffer, 1979

Blyforurening

01-01-1979Nærværende rapport skal tjene to formål. For det første udgør rapporten en sammenfatning af en række undersøgelser om blyforureningen i Danmark, som Miljøstyrelsen har gennemført over en to-års periode, og for det andet skal rapporten tjene som grundlag for Miljøstyrelsens overvejelser omkring behovet for en reduktion af blytilsætningen til motorbenzin.Læs publikation