Affald, 1979

Bilskrot

01-01-1979

Redegørelsen skal give indblik i, hvorvidt indsamling, behandling og genanvendelse af kasserede biler giver anledning til uforholdsmæssigt store miljøproblemer, samt hvorvidt genanvendelsen har et tilfredsstillende omfang.

Læs publikation