Miljøprojekter, 13, 1978

Undersøgelse af forbrændingsslagge fra typiske kommunale forbrændingsanlæg

01-01-1978

Rapporten klarlægger den kemiske sammensætning af slagge fra typiske kommunale forbrændingsanlæg i relation til den tidligere undersøgte slagge fra I/S Vestforbrænding, samt med baggrund i undersøgelsen at udarbejde kriterier for anvendelse af slagge fra forbrændingsanlæg til bundsikringsformål ved vejbygning

Læs publikation