Spildevandsafledning udenfor bymæssig bebyggelse

01-01-1978

Det belyses, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at nedsivning af spildevand ikke medfører forurening af anvendelige grundvandsforkomster, idet der fortsat må lægges større vægt på at sikre grundvandsbeskyttelse end på at opnå en billig spildevandsbortskaffelse på grundvandskvalitetens bekostning.

Læs publikation