Miljøprojekter, 14, 1978

Slamstabilitet

01-01-1978

Delrapport 1 omhandler en undersøgelse af, hvordan slammet fra danske spildevandsanlæg håndteres, samt hvilke slammængder, der er tale om for at få et indtryk af de mest almindelige stabiliseringsmetoder, der er anvendt i dag. Delrapport 2 indeholder en litteraturgennemgang af såvel dansk som udenlandsk viden om slamstabilitetsbegrebet, for herigennem at definere begrebet ved hjælp af målelige parametre.

Læs publikation