Miljøprojekter, 8, 1978

Nedsivning af husspildevand gennem sivedræn

01-01-1978Nærværende rapport omfatter undersøgelser omkring små nedsivningsanlæg udformet som sivedræn i områder, hvor jordbunden består af flyvesand.Læs publikation