Luftforurening, 1978

Luftkvalitet og sygelighed

01-01-1978

Baggrunden for dette udvalgsarbejde var offentliggørelsen i 1974 af en foreløbig undersøgelse af den mulige sammenhæng mellem lungekræft og luftforurening i Fredericia. I rapporten beskrives principperne for overvågning af luftkvalitet, og hvorledes befolkningens sundhedstilstand normalt beskrives. Der er ligeledes en oversigt over sammenhængen mellem luftforurening og sygelighed baseret på oplysninger fra litteraturen.

Læs publikation