Luftforurening, 1978 (1979)

Luftforureningsmæssige konsekvenser af kulfyring på danske kraftværker

01-01-19781. statusrapport søger at belyse røggasafsvovlingens nuværende stade for de anlægstypers vedkommende, der er nået ud over det første forsøgsstadie. Særlig vægt er lagt på de anlægstyper, som er fuldt udarbejdede og som er i drift ved kedelanlæg større end 50 MWe. Rapporten er delt i to hovedafsnit - I første del, behandles røggasafsvovling på et mere generelt plan, medens rapportens anden del mere dybtgående behandler røggasafsvovlingens kemi og de tekniske vigtigste processer. 2. statusrapport opsummerer informationerne fra de 12 FGD-processer, som er blevet bearbejdet i NATO's CCMS-gruppe, samt fra en ny, dansk FGD-proces, forstøvningsabsorption.Læs publikation