Kviksølv

01-01-1978

Denne rapport er det første forsøg herhjemme på at give en samlet vurdering af, hvorledes man kan nedbringe forureningen med et bestemt stof, i dette tilfælde kviksølv. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at det på grundlag af allerede indvundne erfaringer og opnåede undersøgelsesresultater er muligt at begrænse kviksølvforureningen ganske væsentligt. Arbejdsgruppens anbefalinger går ud på, så hurtigt som muligt, at sætte ind mod tre store anvendelsesområder for kviksølv, nemlig kviksølvbatterier, kviksølvfebertermometre og tandfyldninger, samt et mindre område - kviksølvholdig maling. Bilagsfortegnelse: 1. OECD Recommendation of the Council on measures to reduce all man-made emissions of mercury to the environment (september 1973). 2. Febertermometre - et forureningsproblem, af Jensen, Allan Astrup. Fra Sygehustidende, årg. 53, nr. 4, 1977. 3. Amalgam och dess miljörisker - en litteraturoversigt af Westerlund, Gudrun. Statens Naturvårdsverk SNV (marts 1977).

Læs publikation