Driftsøkonomiske konsekvenser af miljølovgivning

01-01-1978

Denne rapport indeholder en beskrivelse af en emperisk undersøgelse, hvis formål bredt formuleret var at afdække Sorskellige driftøkonomiske konsekvenser af miljøkrav og påvirkninger rettet mod den enkelte industrivirksomhed. specielt fokuceredes på investeringer med forureningsbegrænsende effekt. Det betyder, at undersøgelsen tog sit udgangspunkt dels i den enkelte virksomheds reaktionsmønster dels i den enkelte (forureningsbegrænsende) investering.

Læs publikation