Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1978

Begrænsning af luftforurening fra virksomheder der emitterer cellulosefortyndere og andre blandingsfortyndere til luften

01-01-1978

Under rådgivningsarbejdet er Miljøstyrelsen adskillige gange blevet spurgt om emissions- og immissionsgrænseværdier, specielt for cellulosefortyndere, men også for andre blandingsfortyndere, som bl.a. benyttes i malerværksteder. Ved emission forstås enhver udsendelse til atmosfæren af stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand. Ved immission forstås tilstedeværelsen ved jordoverfladen - i ca. 1 1/2 meters højde over denne - af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig form.

Læs publikation