Miljøprojekter, 11, 1978

Afløbsfrie toiletter

01-01-1978De i nærværende rapport omtalte afløbsfrie toiletter omfatter de toiletsystemer som, i modsætning til samletanksystemerne, tømmes manuelt. Den behandling, som fæces og urin udsættes for i disse toiletter, er meget forskellig.Læs publikation