Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1977, 2001

Vandforbrug og vandbesparelser

01-01-1977

Vejledningen indeholder bl.a. oplysninger om vandforbruget ved personlig hygiejne, sanitære installationer, rengøring og vask, herunder specielt oplysninger om vandforbruget ved vaskemaskiner, opvaskemaskiner og lign., ligesom mulighederne for besparelse på vandforbruget ved at gå over til nye wc-typer vil blive belyst.

Læs publikation