Miljøprojekter, 6, 1977

Udledning af husspildevand på jord

01-01-1977Nærværende projekt er resultatet af et litteraturstudium om udledning af husspildevand til jord. Rapporten belyser dels en række tekniske og administrative synspunkter, herunder økonomiske vurderinger, og dels de forureningsmæssige problemer, f.eks. epidemiologiske forhold, vindspredning, lugt, afgrødebehandling og -anvendelse m.m. Rapporten berører endvidere nedsivningsproblematikken i den udstrækning, det er fundet nødvendigt for den samlede vurdering af anvendelsen af jorden som recipient for spildevand. Risikoen for grundvandsforurening søges imidlertid også belyst ved andre undersøgelser, og der skal i den forbindelse henvises til rapporter herom, f.eks. Miljøprojekter, 2Læs publikation