Farlige stoffer, 1977

Hårfarvningsmidler

01-01-1977I rapportens almene del findes en række mere principielle betragtninger vedrørende kræftsygdomme specielt den viden, vi i dag har om årsagerne til opståen af kræft. Der gives også en oversigt over baggrunden for vurderingen af kræftrisiko ud fra epidemiologiske undersøgelser, dyreforsøg og forskellige hurtigmetoder. Den specielle del af rapporten koncentrerer sig herefter om kosmetiske produkter specielt hårfarvningsmidler.Læs publikation