Miljøprojekter, 5, 1977

Genanvendelsesforsøg i Birkerød kommune fra 1. september 1974 til 31.december 1976

01-01-1977

I Birkerød kommune har der været gennemført forsøg med henblik på genanvendelse af større dele af det affald, der fremkommer i husholdninger og andre steder. Forsøgene har det tilfælles, at der ved kommunal foranstaltning er sket indsamling af frasorteret papir, pap, glasemballager og i en periode også metal.

Læs publikation