Miljøprojekter, 4, 1977

Forsøg med algedamme ved Nakskov Indrefjord

01-01-1977Formålet med forsøgene har været at undersøge, om algedamme under danske klimatiske forhold er en egnet teknik til rensning af åvand forurenet med næringssalte fra diffuse kilder. Algedamme kan også tænkes anvendt til efterrensning af biologisk renset spildevand.Læs publikation