Dioxiner

01-01-1977

I november 1976 iværksatte Miljøstyrelsen et udredningsarbejde med henblik på en vurdering af mulighederne for forekomst af farlige dioxinforbindelser i produkter, der markedsføres i Danmark, såvel som mulighederne for dannelse af dioxiner ved forskellige processer. Den direkte anledning hertil var Seveso-ulykken, hvor en kemisk forbindelse 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin blev spredt over et større område. I rapporten redegøres der for, hvor der forekommer dioxiner samt for, hvorvidt der ved et uheld kan ske en dioxindannelse. Arbejdsgrupen har endvidere forsøgt at vurdere de miljømæssige effekter af en eventuel spredning af forskellige dioxiner.

Læs publikation