Miljøprojekter, 7, 1977

Arbejdsmiljøproblemer ved affaldsbehandling

01-01-1977Projektet består af en undersøgelse og afprøvning af 6 typer biologiske mini-rensningsanlæg, som er i drift i Danmark De 6 anlægstyper var: 1. Euro-Matic dykfilter 2. Flygt 4291 3. Flygt 4294 4. Oxygest M + B 5. Rotorsystem PBF 6. Trix SB Undersøgelsen omfatter dels indsamling af driftserfaringer fra en række anlæg i drift, dels en egentlig afprøvning med prøvetagning og analysering på eet anlæg af hver typeLæs publikation