Støj omkring Ålborg Lufthavn

01-01-1976

Arbejdet har i første række været koncentreret om den militære flyveaktivitet, da denne i støjmæssig henseende er dimensionsgivende. Med velvillig bistand fra forsvarsministeriet og flyvestation Ålborg har det vist sig muligt at gennemføre en række ændringer, bl.a. i flyveprocedurerne, og der er derefter foretaget beregninger af den dermed ændrede støjbelastning. Denne mere tekniske prægede del af arbrjdsgruppens arbejde er der nærmere redegjort for i rapporten "Støjbelastning omkring Ålborg lufthavn 1985 : Miljøtilpasning for 7 nordjyske kommuner". Formålet med den foreliggende rapport er en fremlæggelse af de planlægnings- og miljømæssige konklusioner, arbejdsgruppen har ment at kunne drage.

Læs publikation