Sediment undersøgelser

01-01-1976

Miljøstyrelsens femårs undersøgelse af vand- og stofudvekslingen gennem de danske sunde og bælter (bæltprojektet) blev påbegyndt i 1973. Undersøgelserne er af meget forskellig art, og det må erkendes, at ikke alle emner kan beskrives på en sådan måde, at stoffet er tilgængeligt for en person uden indsigt i oceanografiske eller forureningsmæssige problemstillinger. Nærværende rapport indeholder ingen endelige resultater eller konklusioner fra projektets undersøgelser. Kapiteloverskrifter: 1) Sedimentundersøgelser fra farvandene mellem Skagerrak og vestlige Østersø. 2) Orienterende undersøgelser af sediment fra Lille Bælt for indhold af tungmetaller.

Læs publikation