Miljøprojekter, 2, 1976

Nedsivning af husspildevand i bassinanlæg ved Frederiks

01-01-1976Formålet med de indledende undersøgelser omkring nedsivningsanlægget ved Frederiks har dels været at få et groft billede over grundvandsforureningen ved et eksisterende anlæg med ret stor kapacitet i vandførende aflejringer, at undersøge anlæggets egnethed til generelle undersøgelser vedrørende nedsivningsproblematikken, at skaffe data om anlæggets funktion og at skaffe yderligere viden om de hydrologiske forhold i nedsivningsområdet.Læs publikation