Miljøplanforudsætninger

3. delrapport : Signaturer til vandforsyningsplanlægning, hydrogeologisk kortlægning og foreløbig registrering af råstoffer

01-01-1976

Mens de udarbejdede signaturer til vandforsyningsplanlægningen således er baseret på allerede fastlagte retningslinier, er der endnu ikke opstillet de nødvendige rammer for en planlægning af naturforkomsternes udnyttelse. Ved udarbejdelsen af signaturer til miljøplanlægningen har man imidlertid skønnet, at hensynet til råstofinteresser også bør indgå i kortlægningen og hermed også i oplæggene til regionplanerne, selv om det kun kan blive på et foreløbigt grundlag

Læs publikation