• Liste over farlige stoffer

  Publiceret 01-01-1976

 • Nedsivning af husspildevand i bassinanlæg ved Frederiks

  Publiceret 01-01-1976

  Formålet med de indledende undersøgelser omkring nedsivningsanlægget ved Frederiks har dels været at få et groft billede over grundvandsforureningen v

 • Miljøplanforudsætninger

  Publiceret 01-01-1976

  Mens de udarbejdede signaturer til vandforsyningsplanlægningen således er baseret på allerede fastlagte retningslinier, er der endnu ikke opstillet de

 • Kemiske og biologiske undersøgelser

  Publiceret 01-01-1976

  Miljøstyrelsens femårs undersøgelse af vand- og stofudvekslingen gennem de danske sunde og bælter (bæltprojektet) blev påbegyndt i 1973

 • Fysiske undersøgelser

  Publiceret 01-01-1976

  Miljøstyrelsens femårs undersøgelse af vand- og stofudvekslingen gennem de danske sunde og bælter (bæltprojektet) blev påbegyndt i 1973

 • Sediment undersøgelser

  Publiceret 01-01-1976

  Miljøstyrelsens femårs undersøgelse af vand- og stofudvekslingen gennem de danske sunde og bælter (bæltprojektet) blev påbegyndt i 1973

 • Støj omkring Ålborg Lufthavn

  Publiceret 01-01-1976

  Arbejdet har i første række været koncentreret om den militære flyveaktivitet, da denne i støjmæssig henseende er dimensionsgivende

 • Sediment undersøgelser

  Publiceret 01-01-1976

  Miljøstyrelsens femårs undersøgelse af vand- og stofudvekslingen gennem de danske sunde og bælter (bæltprojektet) blev påbegyndt i 1973

Søg i arkivet