Spildevand

Spildevandsplaner

01-01-1975

Vejledningen har alene til hensigt at angive en praktisk og overskuelig måde, på hvilken kommunerne kan opfylde lovens bestemmelser om spildevandsplanlægning.

Læs publikation