Affald, 1975

Miljøplanforudsætninger

01-01-1975Der er i denne rapport om signaturer til affaldsplanlægningen angivet de grove rammer for en kortlægning og planlægning af affaldshåndtering og -deponering og en oversigt over sammenhængen med den øvrige planlægningLæs publikation