Miljøplanforudsætninger

1. delrapport : Signaturer til recipientkvalitets- og spildevandsplaner

01-01-1975

Formålet med disse signaturvejledninger er alene at anvise nogle rammer, som dog samtidig er så klart defineret, at de kan lede videre til de mere omfattende og dybtgående undersøgelser, som er nødvendige i den konkrete planlægningssituation. Til denne fase må henvises til eksisterende og kommende vejledninger, cirkulærer m.v.

Læs publikation