Kemikalieaffald

01-01-1975

Arbejdsgruppen fik følgende kommissorium: 1) Gruppens arbejde skal omfatte en fastsættelse af terminologien og inddelingen af det affald, der falder inden for specialaffald. 2) Arbejdsgruppen skal, på basis af denne inddeling, foretage en opgørelse af de aktuelle og prognosticerede mængder af kemikalieaffald. 3) Arbejdsgrupen skal udrede de i dag anvendte behandlingsmetoder for dette affald, samt fremkomme med forslag til behandlingsmetoder, som bør anvendes i fremtiden. 4) Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til emballering, indsamling og transport af dette affald.

Læs publikation