Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1975

Hydrogeologisk kortlægning

01-01-1975

En hydrogeologisk kortlægning er en kortlægning af jord- og bjergarternes fordeling i horisontal og vertikal retning, suppleret med data om grundvandsforholdene. Kortlægningen bør udføres således, at det vil være muligt at afgrænse udbredelsen af de vandførende lag samt beliggenheden af de vandstandsende lag og således, at den samtidig giver en fremstilling af de samlede geologiske forhold.

Læs publikation