Dambrug

01-01-1975Med henblik på at få planlagt en økonomisk forsvarlig spildevandsrensning inden for en 10 års periode, har Miljøstyrelsen indhentet oplysninger om de kommunale spildevandsanlæg og om de planlagte investeringer heri, samt om større udledninger af industrispildevand jfr. "Spildevandsrensning 1972/82" (Miljøstyrelsens publikation, 1/1974). Der er herved bl.a. fremkommet oplysninger om dambrugene, og dette materiale vil senere blive suppleret med resultater fra Gudenå-undersøgelsen, der også omfatter undersøgelse af dambrug.Læs publikation