Miljøprojekter, 1, 1975

Automatisk procesregulering af aktiverede slamanlæg

01-01-1975I rapporten er beskrevet en række praktiske erfaringer med procesreguleringer samt medtaget specielle afsnit, der tjener som baggrund for udvikling af mere eksakte matematiske beskrivelser af de procestekniske forhold i aktiverende slamanlæg. Rapporten afsluttes med en vurdering af behovet for yderligere viden på dette område. Projektet har været et forprojekt, der har omfattet et litteraturstudium og en studierejse til USA, og resultatet er samlet i nærværende rapport.Læs publikation