Vejledning fra Miljøstyrelsen, 6/1974

Spildevand

01-01-1974Denne vejledning er tænkt som en støtte såvel for de myndigheder, der skal meddele tilladelser, som for de virksomheder og kommuner, som skal indhente tilladelse til udledning af spildevand, således at disse allerede på projekteringsstadiet kan skønne over, hvilke principper der af myndighederne vil blive lagt til grund for sagsbehandlingen med henblik på beskyttelse af omgivelserne.Læs publikation