Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1974

Miljøhensyn ved planlægning

01-01-1974Vejledningens sigte er at gøre opmærksom på en række af de hensyn, der af miljøbeskyttelsesgrunde bør opprioriteres. Disse hensyn må fremtidigt indgå i den overordnede fysiske planlægning. Sideløbende med dette formål har man imidlertid med vejledningen ønsket at tilskynde kommuner og amtskommuner til snarest muligt at tilvejebringe de oversigter, som efter miljøbeskyttelsesloven § 61 skal danne grundlag for placering af fremtidig virksomhed, uanset at loven først træder i kraft den 1. oktober 1974.Læs publikation