Spildevand, 2001

Spildevandsanlæg

01-01-1973

Formålet med denne redegørelse er at danne grundlag for drøftelserne vedrørende besparelsesmuligheder samt at belyse størrelsesordenen af besparelser opnået i aktuelle tilfælde. Besparelsernes art og omfang vil variere fra kommune til kommune, og flere steder vil der ikke kunne anvises besparelsesmuligheder, når kvalitetsmålsætningen skal holdes.

Læs publikation