Københavns lufthavn Roskilde

01-01-1973

Arbejdsgruppens gennemgang af de nuværende og fremtidige støjproblemer omkring Roskilde lufthavn har haft som målsætning at sikre rimelige udviklingsmuligheder for boligområder i hovedstadsregionens sydvestlige sektor under iagttagelse af nærmere angivne krav om maksimal støjbelastning fra Roskilde lufthav. Også vidt muligt at begrænse støjbelastningen for de eksisterende boligområder i lufthavnens umiddelbare nærhed, idet det samtidig har været hensigten at bevare muligheder for en videre udvikling af lufttrafikken op til fuld udnyttelse af den eksisterende lufthavns kapacitet.

Læs publikation