Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
  • Spildevandsanlæg

    Publiceret 01-01-1973

    Formålet med denne redegørelse er at danne grundlag for drøftelserne vedrørende besparelsesmuligheder samt at belyse størrelsesordenen af besparelser

  • Københavns lufthavn Roskilde

    Publiceret 01-01-1973

    Arbejdsgruppens gennemgang af de nuværende og fremtidige støjproblemer omkring Roskilde lufthavn har haft som målsætning at sikre rimelige udviklingsm

Søg i arkivet