Udbud af opgave vedr. udarbejdelse af PEF-analyser og PEFCR for tekstilprodukter

07-03-2023

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), der ledes af en uafhængig bestyrelse som sekretariatsbetjenes af Miljøstyrelsen, understøtter danske virksomheders udvikling af nye teknologiske løsninger ved at give tilskud til udvikling, test og demonstration, samt via finansiering af partnerskaber inden for brancher med betydelige miljømæssige udfordringer, og hvor danske virksomheder har mulighed for at agere udstillingsvindue for nye miljøteknologier.

Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et advisory board i 2022, der skal vurdere potentialer for udvikling af miljøteknologi, der kan understøtte udviklingen af en cirkulær tekstilindustri. Hertil har bestyrelsen har besluttet at der i forbindelse med advisory boardets arbejde skal afsætte midler til et PEF-spor. Nærværende udbud vedrører PEF-sporet.

Spørgsmål til opgaven modtages på skrift. Anonymiserede spørgsmål og svar lægges løbende op på denne side.

Frister

Frist for at stille spørgsmål: Mandag d. 20. marts kl. 15.00
Frist for afgivelse af tilbud: Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 12.00
Forventet tilbagemelding til tilbudsgiverne: Uge 13 eller 15
Forventet kontraktunderskrivelse og evt. opstartsmøde: Uge 15

 

Udbudsdokumenter

Annoncering

Opgavebeskrivelse og kravspecifikation

Ordregivers kontraktudkast

Erklæring om persondataunderretning

Spørgsmål og svar, opdateret d. 22. marts 2023