Renholds - og Omkostningsanalyse jf. engangsplastikdirektivets oprydningsansvar

31-03-2023

Miljøstyrelsen udbyder følgende opgave vedr. Renholds - og Omkostningsanalyse jf. engangsplastikdirektivets oprydningsansvar

Formålet med opgaven er at foretage en renholds - og omkostningsanalyse, som skal bidrage til implementeringsarbejdet med engangsplastikdirektivet ved at etablere en opgørelse over de reelle henkastede mængder og omkostninger til renhold vedrørende SUP-produkter hos kommuner og stat.

I direktivet anvendes forskellige virkemidler fra produkttype til produkttype, som er omfattet, og direktivkravene træder løbende i kraft frem til 1. januar 2025. Direktivet spænder bredt ift. berørte sektorer og brancher - fra convenience- og take-away-branchen til fiskerisektoren og tobaksindustrien. Et af virkemidlerne i direktivet er udvidet producentansvar på udvalgte produkttyper, herunder et krav om oprydningsansvar, hvor producenter af de udvalgte produkttyper skal kompenserer kommunerne og staten for at varetage opgaven med renhold.

 

Frist for afgivelse af tilbud er 20. april 2023 kl 10.00

Miljøstyrelsen svarer gerne på spørgsmål vedr. udbuddet. Kontaktperson er Nanna Sonne Theilgaard, Obfuscated Email

Frist for at stille spørgsmål er 13. april 2023 kl 10.00

Ved eventuelle spørgsmål og svar uploades et dokument med anonymiserede spørgsmål og svar på udbud.dk.

Udbuddet er annonceret via udbud.dk, hvor detaljer for udbuddet fremgår