Prækvalifikation - Begrænset licitation - Genetablering af stenrev ved Taarbæk og Gilleleje

27-02-2023

Prækvalifikationen omhandler anlægsopgaven angående genetablering af stenrev på to lokationer. Fristen er den 20. marts 2023 klokken 9.

Prækvalfikationen gennemføres med henblik på at genetablere stenrev ved Taarbæk rev i Øresund og Gilleleje Flak i Kattegat. Begge områder er historisk set blevet stenfisket, og nu skal dele af revet genetableres med henblik på at skabe rammerne for øget biodiversitet.

Materialet til brug for prækvalifikationen er tilgængelig på udbud.dk via følgende link: Prækvalifikation - Genetablering af stenrev i Taarbæk og Gilleleje på udbud.dk

Alle henvendelser i forbindelse med prækvalifikation, skal ske elektronisk til undertegnede: Rune Nielsen (Obfuscated Email) og Stine Fleckner Habary (Obfuscated Email)

Ved fremsendelse af spørgsmål skal begge kontaktpersoner anføres som modtagere. Spørgsmål skal være på dansk eller engelsk. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort på udbud.dk. Det er ansøgers ansvar løbende at tjekke udbud.dk for eventuelle nye spørgsmål/svar.