Miljøstyrelsen udbyder en kontrakt til en indsats for deling af grønne og bæredygtige indkøb

02-02-2023

Miljøstyrelsens indsats for fremme af grønne indkøb i Danmark beror i høj grad på Sekretariat for Grønne Indkøb (SeGI) som betjener henholdsvis Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) samt Forum for Bæredygtige Indkøb (Forum). Begge initiativer er i en positiv udvikling, og mange organisationer/myndigheder benytter sig af initiativerne for at opnå viden og erfaringsudveksle. Sekretariatet skal som led i regeringens Strategi for Grønne Offentlige Indkøb (2020) desuden sikre øget koordinering mellem centrale aktører på området, og skal fremover være hovedindgang for vejledning og rådgivning af både leverandører og offentlige indkøbere om grønne offentlige indkøb - dette bidrager POGI og Forum bl.a. til.

Udbudsmaterialet kan ses i det elektroniske udbudssystem Mercell. 

Al kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt afgivelse af tilbud skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at fremsende underretning om tildeling på mail. Det elektroniske udbudssystem tilgås via linket Mercell - EU-udbud af kontrakt vedrørende indsats for deling af grønne indkøb.

Det elektroniske udbudssystem kan kun anvendes, hvis tilbudsgivers virksomhed har registreret sig som bruger. Registrering er gratis. Såfremt virksomheden ikke allerede er registreret, skal dette gøres under »Opret dig som ny tilbudsgiver«. Når tilbudsgiver er registreret og logget ind i det elektroniske udbudssystem, tilgås dette udbud under »Udbudsoverblik«, eller via ovenstående link.