Kortlægning og risikovurdering af kemiske stoffer i biocidfri bundmaling til lystbåde

10-02-2023

Miljøstyrelsen udbyder nu et projekt, der skal kortlægge og risikovurdere kemikalier i biocidfri bundmaling til private lystbåde.

Det udbudte projekt skal dels identificere funktionelle biocidfrie alternativer til biocidholdige bundmalinger på markedet og dels bringe viden om eventuelle miljø- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med private forbrugeres anvendelse af disse.

Frist for tilbud: Onsdag den 8. marts 2023 kl. 12.00

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Maria Thestrup Jensen, Obfuscated Email 

I mailens emnefelt skal angives: ”Må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb, "Kortlægning og risikovurdering af kemiske stoffer i biocidfri bundmaling til lystbåde".

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes BÅDE til Maria Thestrup Jensen, Obfuscated Email og Nadine Heidi Brueckmann, Obfuscated Email

Spørgsmål modtages senest onsdag den 1. marts 2023 kl 12.00. 

Spørgsmål og svar til udbuddet publiceres nederst på siden i anonymiseret form. 

Udbudsmateriale der danner grundlag for afgivelse af tilbud, består af følgende:

Annonceringsbetingelser    
English version (Tender conditions)

Bilag 1 - Ordregivers kravspecifikation         OBS NY OPDATERET VERSION, 28.8. 2023 SE SPØRGSMÅL/SVAR NEDENFOR.
English version  (Annex 1 — Requirements specification )  UPDATED VERSION, 28.2. 2023 SEE QUESTIONS/ANSWERS BELOW.

Bilag 2 - Ordregivers kontraktudkast (pdf-format)  
English version (Annex 2 — Draft contract)

Bilag 3 - Skabelon til erklæring om persondataunderretning 
English version (Annex 3 — Template for the notification of the processing of personel data )

Bilag 4 - Generelle krav til projekter (pdf-format)   
English version (Annex 4 — General requirements for projects)

Bilag 5 - Kemiske analyser – Krav til dokumentation af metode 
(pdf-format) 
English version (Annex 5 — Chemical analyses — Method documentation requirements )

Bilag 6 - Produktskema (word-version)   
English version (Annex 6 — Table of purchased products)

Bilag 7 - Forfattervejledning til projektartikel (pdf-format)    
English version
  (Annex 7 — Author´s guide to the writing of a project article)

Bilag 8 - Skabelon til projektartikel (word-format)
English version  (Annex 8 — Template for project article)   

Spørgsmål og svar til udbuddet

Svar

1)    Miljøstyrelsen ønsker at undersøge biocidfrie bundmalinger, som udgør funktionelle alternativer til biocidholdige bundmalinger, således at de leverer sammenlignelig kvalitet, herunder antifouling effekt i et givent brugsscenarie.

2)    Miljøstyrelsen ønsker at undersøge bundmalinger uden biocidaktive stoffer.

Svar:

1)    Miljøstyrelsen ønsker en redegørelse for hvorvidt, de biocidfri bundmalinger, der findes på markedet udgør reelle alternativer til biocidholdige bundmalinger, fordi de leverer sammenlignelig antifouling effekt.

2)    Miljøstyrelsen forventer, at bedømmelsen tager udgangspunkt i tilgængelig litteratur og undersøgelser af biocidfri bundmalinger, således at det kan sandsynliggøres, at de biocidfri bundmalinger, som undersøges i projektet, udgør de alternativer, som private lystbådejere ville vælge, i fald de biocidholdige bundmalinger ikke længere var tilgængelige på markedet.

3)    Miljøstyrelsen ønsker en opgørelse over sundheds- og miljømæssigt problematiske indholdsstoffer i de biocidfrie bundmalinger, som projektet udvælger til undersøgelse. Dette kunne opgøres ved at redegøre for indgående stoffers fareklassificeringer i henhold til CLP forordningen, men det er op til leverandøren at afgøre, om andre kriterier er relevante at inddrage i en sådan opgørelse.

4)    Miljøstyrelsen ønsker, at leverandøren udarbejder forslag til relevante brugsscenarier.

I sætningen i kravsspecfikationen, bilag 1 er følgende ændret på side 3 under overskriften formål:

Der indkøbes forventeligt ca. 3-5 produkter indenfor hvert brugsscenarie, beskrevet under punkt 1a og 1b under beskrivelsen af fase 1. Miljøstyrelsen skal godkende konsulentens forslag før indkøb påbegyndes.” ER ÆNDRET TIL Der indkøbes forventeligt ca. 3-5 produkter indenfor hvert brugsscenarie, identificereret under punkt 1. Miljøstyrelsen skal godkende konsulentens forslag før indkøb påbegyndes.” 

Rettelser til udbudsmaterialet

Til alle tilbudsgivere.

Bilag 1 er den 28.2. 2023 blevet opdateret med en mindre rettelser. Se venligst information under spørgsmål/svar nederst på siden.