Kortlægning og risikovurdering af badeprodukter til børn

10-02-2023

Miljøstyrelsen udbyder nu et projekt, der skal kortlægge og risikovurdere kemikalier i badeprodukter til børn.

Formålet med det udbudte projekt er at opbygge viden om badeprodukter, der markedsføres til børn. Det ønskes kortlagt, hvilke stoffer der anvendes i badeprodukter til børn, herunder stoffer såsom parfumestoffer, konserveringsmidler og farvestoffer. Det ønskes afklaret, hvorvidt produkterne udgør en risiko for forbrugerne. Projektet vil indbefatte kortlægning, kemiske analyser og risikovurdering. 
Læs mere i udbudsmaterialet nedenfor.

Frist for tilbud: Onsdag den 8. marts 2023 kl. 12.00

Tilbud skal sendes med elektronisk post til Julie Elisabeth Faber via Obfuscated Email

I mailens emnefelt skal angives: ”Må ikke åbnes før tilbudsfristens udløb, Kortlægning og risikovurdering af badeprodukter til børn”

Spørgsmål omkring udbuddet skal sendes til Julie Elisabeth Faber via Obfuscated Email

Spørgsmål modtages senest onsdag den 1. marts 2023 kl 12.00

Spørgsmål og svar til udbuddet publiceres nederst på siden i anonymiseret form. 

Udbudsmateriale der danner grundlag for afgivelse af tilbud, består af følgende:

Annonceringsbetingelser (pdf-format)

Bilag 1 - Ordregivers kravspecifikation

Bilag 2 - Ordregivers kontraktudkast (pdf-format)  OBS NY OPDATERET VERSION, 27.2. SE SPØRGSMÅL/SVAR NEDENFOR.

Bilag 3 - Skabelon til erklæring om persondataunderretning (word-format)

Bilag 4 - Generelle krav til projekter (pdf-format)

Bilag 5 - Kemiske analyser – Krav til dokumentation af metode (pdf-format)

Bilag 6 - Produktskema (word-format)

Bilag 7 - Forfattervejledning til projektartikel (pdf-format)

Bilag 8 - Skabelon til projektartikel (word-format)

Spørgsmål og svar til udbuddet

Ja det er korrekt. Der er tale om en fejl, som vi nu har rettet. I bilag 2 kontraktudkastet skal der i bilagsfortegnelse stå: Bilag 3 ”Erklæring om persondataunderretning” og Bilag 4 "Generelle krav til projekter".  Download den rettede version af bilag 2  Bilag 2 - Ordregivers kontraktudkast

Der er tale lom en fejl, som vi nu har rettet. I bilag 2 kontraktudkastet er beskrivelsen af kontraktens formål og omfang i pkt. 1.1 således nu opdateret til "Projektets formål er udførelse af kortlægning, analyse og risikovurdering af kemiske stoffer i badeprodukter til børn. Se Bilag 1 for samtlige oplysninger og krav vedrørende projektets formål og leverancer." Download den rettede version af bilag 2  Bilag 2 - Ordregivers kontraktudkast

 

Rettelser til udbudsmaterialet

Til alle tilbudsgivere.
Bilag 2 er den 27.2. blevet opdateret. Se venligst information under spørgsmål/svar nederst på siden. Download opdateret udgave Bilag 2 - Ordregivers kontraktudkast